سفارش تبلیغ
صبا
 
[ کمیل پسر زیاد گفت : امیر المؤمنین على بن ابى طالب ( ع ) دست مرا گرفت و به بیابان برد ، چون به صحرا رسید آهى دراز کشید و گفت : ] اى کمیل این دلها آوند هاست ، و بهترین آنها نگاهدارنده‏ترین آنهاست . پس آنچه تو را مى‏گویم از من به خاطر دار : مردم سه دسته‏اند : دانایى که شناساى خداست ، آموزنده‏اى که در راه رستگارى کوشاست ، و فرومایگانى رونده به چپ و راست که درهم آمیزند ، و پى هر بانگى را گیرند و با هر باد به سویى خیزند . نه از روشنى دانش فروغى یافتند و نه به سوى پناهگاهى استوار شتافتند . کمیل دانش به از مال است که دانش تو را پاسبان است و تو مال را نگهبان . مال با هزینه کردن کم آید ، و دانش با پراکنده شدن بیفزاید ، و پرورده مال با رفتن مال با تو نپاید . اى کمیل پسر زیاد شناخت دانش ، دین است که بدان گردن باید نهاد . آدمى در زندگى به دانش طاعت پروردگار آموزد و براى پس از مرگ نام نیک اندوزد ، و دانش فرمانگذارست و مال فرمانبردار . کمیل گنجوران مالها مرده‏اند گرچه زنده‏اند ، و دانشمندان چندانکه روزگار پاید ، پاینده‏اند . تن‏هاشان ناپدیدار است و نشانه‏هاشان در دلها آشکار . بدان که در اینجا [ و به سینه خود اشارت فرمود ] دانشى است انباشته ، اگر فراگیرانى براى آن مى‏یافتم . آرى یافتم آن را که تیز دریافت بود ، لیکن امین نمى‏نمود ، با دین دنیا مى‏اندوخت و به نعمت خدا بر بندگانش برترى مى‏جست ، و به حجّت علم بر دوستان خدا بزرگى مى‏فروخت . یا کسى که پیروان خداوندان دانش است ، اما در شناختن نکته‏هاى باریک آن او را نه بینش است . چون نخستین شبهت در دل وى راه یابد درماند و راه زدودن آن را یافتن نتواند . بدان که براى فرا گرفتن دانشى چنان نه این در خور است و نه آن . یا کسى که سخت در پى لذت است و رام شهوت راندن یا شیفته فراهم آوردن است و مالى را بر مال نهادن . هیچ یک از اینان اندک پاسدارى دین را نتواند و بیشتر به چارپاى چرنده ماند . مرگ دانش این است و مردن خداوندان آن چنین . بلى زمین تهى نماند از کسى که حجّت بر پاى خداست ، یا پدیدار و شناخته است و یا ترسان و پنهان از دیده‏هاست . تا حجّت خدا باطل نشود و نشانه‏هایش از میان نرود ، و اینان چندند ، و کجا جاى دارند ؟ به خدا سوگند اندک به شمارند ، و نزد خدا بزرگمقدار . خدا حجتها و نشانه‏هاى خود را به آنان نگاه مى‏دارد ، تا به همانندهاى خویشش بسپارند و در دلهاى خویشش بکارند . دانش ، نور حقیقت بینى را بر آنان تافته و آنان روح یقین را دریافته و آنچه را ناز پروردگان دشوار دیده‏اند آسان پذیرفته‏اند . و بدانچه نادانان از آن رمیده‏اند خو گرفته . و همنشین دنیایند با تن‏ها ، و جانهاشان آویزان است در ملأ اعلى . اینان خدا را در زمین او جانشینانند و مردم را به دین او مى‏خوانند . وه که چه آرزومند دیدار آنانم ؟ کمیل اگر خواهى بازگرد . [نهج البلاغه]
 
ÇãÑæÒ: دوشنبه 97 خرداد 28

قرار  


 äæÔÊå ÔÏå ÊæÓØ بهاری یکشنبه 97/2/16 | äÙÑÇÊ()

سومین بهار  


 äæÔÊå ÔÏå ÊæÓØ بهاری چهارشنبه 97/1/1 | äÙÑÇÊ()

هو الحلیم

 

اسفند...

ماه تضادها و تقابل های من

آماده نبودم برای مواجهه با تو

مردودم نکن...


 äæÔÊå ÔÏå ÊæÓØ بهاری پنج شنبه 96/12/10 | äÙÑÇÊ()

هوالغفور

فکر کنم اولین باره دارم اینجوری بهت فکر میکنم و اینجا ازت می نویسم. نمیدونم اصلا این حرفام که دارم تو دلم بهت می زنم، می شنوی یا نه.

دیشب اومده بودی تو خوابم. بعد ایییییینهمه سال. یعنی تو هم به من فکر می کنی؟ یا بخاطر افکار منه؟ یا فاتحه هایی که هر روز سعی می کنم بفرستم؟

میخواستن منو ببرن مشهد. منم تو رو با خودم برده بودم. برای اولین بار.

حالت خوب بود. فقط چشمات نمیدید اما نه مثل اون سالها. یادمه آخرین باری که خوابتو دیدم تازه رفته بودی و حالت خوب نبود.

خوشحالم که این بار خوب بودی.

میگن خواب بعد نماز صبح، صادقه نیست. اما برای من حال خوب تو مهمه و این که بعد ایییییین همه سال خودتو به من نشون دادی و ازم ناراضی نبودی. 

بعد نوشت: باز هم آمدی. و باز هم من مراقبت بودم.

                 این ها نشانه است؟

                 نشانه چیست؟


 äæÔÊå ÔÏå ÊæÓØ بهاری پنج شنبه 96/12/3 | äÙÑÇÊ()

ولنتاین گونه  


 äæÔÊå ÔÏå ÊæÓØ بهاری پنج شنبه 96/11/26 | äÙÑÇÊ()

"هو الطیف"

گاهی بعضی جمله ها تا عمق جان نفوذ می کند.

چون

       از "دل" برمی آید.

 

پ.ن: این "دل" چه ها که نمی کند...


 äæÔÊå ÔÏå ÊæÓØ بهاری سه شنبه 96/9/7 | äÙÑÇÊ()

[نوشته ی رمز دار]  


 äæÔÊå ÔÏå ÊæÓØ بهاری سه شنبه 96/7/25 | äÙÑÇÊ()

هو ال...
دلم بی هوا، هواییت شد.
تنگ شد..تنگ شد...تنگگگگ
آنقدر که به چشمم فشار آورد و اشک،بدون اذن، ازش جاری شد.
لحظه لحظه بودنت برام نعمته و باید دنیا دنیا براش شکر به جا بیارم "بهاری" من.
تازه فهمیدم علت علاقه م به "بهاری" چیه.

 äæÔÊå ÔÏå ÊæÓØ بهاری شنبه 96/6/18 | äÙÑÇÊ()

آرام جان  


 äæÔÊå ÔÏå ÊæÓØ بهاری دوشنبه 96/3/29 | äÙÑÇÊ()

"هوالمدبر"

 

قرار است بمانیم

                   تا آخر

"الحمدلله علی کل نعمة"


 äæÔÊå ÔÏå ÊæÓØ بهاری پنج شنبه 96/2/28 | äÙÑÇÊ()
   1   2      >
ÏÑÈÇÑå ÈåÇÑí

*باران بهاری*
بهاری
یه بنده خـدا که خیلی اتفاقی پاش به اینجا باز شده و می‌خواد سعی کنـه بیشتر، از خـدا و چیزهایی که خــدا دوست داره بگه - و گـاهی هم از دلنوشته‌هاش- تـا شـایـد...... (نوشته‌های این وبلاگ، صرفاً برداشت‌های شخصی من هستند مگر اینکه منبع آن را ذکر کرده باشم.)

íæäÏ æíŽå

ÌäÈÔ letter4u


ãäæí ÇÕáí
ÂãÇÑ æÈáǐ
ÈÇÒÏíÏ ÇãÑæÒ: 9
ÈÇÒÏíÏ ÏíÑæÒ: 25
ãÌãæÚ ÈÇÒÏíÏåÇ: 91021
ÝåÑÓÊ ãæÖæÚí
ÈÇíÇäí æÈáǐ
ÌÓÊÌæ ÏÑ ÕÝÍå

áíäß ÏæÓÊÇä
íæäÏåÇí ãÝíÏ
ÎÈÜÑäÇãå
 
æÖíÚÊ ãä ÏÑ íÇåæ